Google-lomakeet ja Socrative-ohjelma

Socrative

Socrative-ohjelma on tarkoitettu nopeaan opiskelijoiden testaukseen. Kysymykset voivat olla monivalintoja tai tekstin kirjoittamista. Idea on yksinkertainen: 1. Opettaja tekee kysymykset etukäteen. Kysymysten tekeminen on kätevintä tehdä suoraa nettiselaimella ja vaikka Windows-koneella. 2. Opiskelijat vastaavat kysymyksiin iPadeillä tai vaikkapa älypuhelimillaan oppitunnilla. Opiskelijat tarvitsevat vain opettajan huoneen numeron. Opettaja näkee reaaliaikaisesti vastausten kertymisen. 3. Lopuksi opettaja voi ottaa vastaukset talteen excel-taulukkomuodossa.

Ohje:

Google-lomakkeet

Googlen lomake-ohjelmilla voi tehdä saman, minkä Socrarive-ohjelmallakin. Lomake-editori on yksinkertainen ja helppo. Näyttäviä kyselyitä saa todella nopeasti

Ohje:

Osoitteen jakaminen

Google-lomakkeen voi jakaa kätevästi tinyurl.com-sivuoston kautta, joka lyhentää lomakkeen osoitteen niin lyhyeksi, että sen voi kirjoittaa taululle. Toinen tapa on käyttää QR-koodeja.

Toki lomakkeet voi jakaa esimerkiksi Moodlessa tai Wilmassa.

Ohje:

iPad-kerho 5. jaksossa

iPad-kerho

Aika: 5. jakso

Idea: Tarkoituksena on ottaa viikottain vaihtuvalla aiheella esille ne keskeisimmät sovellukset (appsit), joita opettajan tarvitsee tietää toimiessaan iPadeillä opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena myös on ottaa sopivat pilvipalvelut haltuun ja ne toimivat kaikilla (Windows/iOs/Mac) alustoilla. Koulutusaiheet liittyvät kiinteästi myös Osuva-koulutuksissa olleisiin teemoihin.

Pitempiaikaisena tavoiteena on Sätkyn-hankkeen tavoitteet eli ottaa tieto-ja viestintätekniikka osaksi opetuksen arkea ilman, että se on irrallinen, erillinen tai vieras elementti opetusmenetelmissä. Lisäksi tavoitteena on siirtyä pienin askelin  kohti tilannetta, jolloin oppitunnin osa onkin verkossa  sisältäen esimerkiksi sosiaalista mediaa tai sähköisiä opiskelijan tai opettajan itse tuottamia materiaaleja

Jokaiseen koulutusaiheeseen liittyy lyhyt video, jossa esitellään koulutusaiheet. Jos haluat, voit käydä katsomassa videon etukäteen ennen kerhoa. Muista käydä luomassa etukäteen tunnukset käytettäviin ohjelmiin.(esim. facebook,google=youtube, dropbox .

Ehdotan, että kerhoon liittyvä viestintä hoidetaan perustettavan suljetun Facebook-ryhmän kautta tai vaihtoehtoisesti Wilman kautta. (jompi kumpi ei molemmat)

Paikka: Atk-luokat, jollei erikseen ilmoiteta muuta.

Koulutusaiheet ja viikot 

Aika: Viikko 15 (jakso alkaa)

 • ti 10.4. klo 11:20-12:20
 • to 12.4. klo 14:10-15:10
Koulutusaiheet: Kerhon Facebook-ryhmä, laiteen peruskäyttö (tekstin kirjoittaminen, tekstin ja kuvien leikkaaminen ja liittäminen esim. Pages-ohjelmaan) ja Dropbox-pilvipalvelun käyttö opiskelijoiden kanssa ja dropboxin harjoittelu.
Linkit

Videot

Windows(7) ja dropbox:

iPad ja dropbox:

Tekstin ja kuvien leikkaaminen iPadin QuickOfficePro-ohjelmassa

*******************************************************************************

Aika: Viikko 16 (Hämeenlinnan ITK)

 • ma 16.4. klo 14:10-15:10
 • ti 17.4. klo 11:20-12:20
Koulutusaiheet: Kirjoittamisen ja esittämisen ohjelmat: QuickOffice Pro HD, Pages, Keynote. Harjoitellaan tilannetta: Opettajien tehtävien jako Dropboxilla ja opiskelijan tehtävien palautus dropboxiin.
Linkit (Videot, ohjeet)
Ohjeiden lukeminen (voi tehdä myös Windows-koneella) ja esitys-tiedoston tekeminen
Muut esitysohjelmat (Pages, OfficeHD)
*******************************************************************************

Aika: Viikko 17 (Kokeiden palautukset ja Osuva-koulutus ma)

 • ti 24.4. klo 11:20-12:20
 • to 26.4. klo 14:10-15:10
Koulutusaiheet: Explain Everything-ohjelma: Ohjelma yhdistää ominaisuuksia Powerpointista ja  SB Notebookista. Ohjelmalla voi videoesityksen ja ladata sen Youtubeen. (omalle kanavalle)
Explain-everything-ohjelmaa voi käyttää esimerkiksi äänen tallentamiseen niin, että teksti ja ääni yhdistyvät luovalla tavalla.
Linkit (Videot, ohjeet)
*******************************************************************************

Aika: Viikko 19 (Osuva-koulututtajakoulutukset ma-ti) SIIRRETTY MYÖHEMPÄÄN AJANKOHTAAN

 • to 10.5. klo 14:10-15:10
Koulutusaiheet:Kuvien tuonti iPadeille ja niiden käsittely ja tuonti esim. Pages-ohjelmaan sekä videoiden tuonti iPadille ja niiden käsittely iMovie-ohjelmalla (alkeet)
Linkit (Videot, ohjeet)
*******************************************************************************

Aika: Viikko 20 (Helatorstai)

 • ma 14.5. klo 14:10-15:10
 • ti 15.5. klo 11:20-12:20
Koulutusaiheet: Google-lomakkeet, docsit ja Socrative-sovellus.Googlen ohjelmia voi käyttää esimerkiksi yhteisöllisen tekstin kirjoittamiseen tai opiskelijoiden testaamiseen.Socrative-sovellukset on tarkoitettu opiskelijoiden nopeaan testaamisen esimerkiksi monivalintojen tai pikkukysymysten kautta.Socrativen ja Google-sovellusten käyttö onnistuu kaikilla alustoilla.Extra: QR-koodit
Linkit (Videot, ohjeet)
*******************************************************************************

Aika: Viikko 21 (Koeviikko)

 • ma 21.5. klo 14:10-15:10
 • ti 22.5. klo 11:20-12:20
Koulutusaiheet: Sovelluksia toiveiden mukaan. Harjoittelua..
Linkit (Videot, ohjeet)
*******************************************************************************

Muistio 2/2012

Aika: 15.3.2012 klo 14-16

Paikka: Opettajainhuone

Paikalla:  Marko Kaarlela, Seppo Gullsten, Sari Kiviniemi, Annika Kuusisto, Markku Välimaa, Teijo Kärkkäinen, Jaana Stoor

1. Opettajalaitteen valinta, kyselyn tulokset ja niistä keskusteleminen

Opettajille toteutettiin helmi-maaliskuussa kysely, jossa pyydettiin heitä ilmoittamaan toiveensa oman kotiluokkansa tietokoneeksi. Edellisessä palaverissa keskustelimme asiasta, jolloin esillä oli kannettavan tietokoneen, läppärin suositteleminen.

Marko oli laatinut kyselyn perusteella yhteenvedon, johon oli koottu kyselyyn vastanneet opettajat, kotiluokka, opetustila muu kuin kotiluokka, valinta luokan koneeksi ja mahdolliset lisävarusteet.

Suurin osa opettajista ilmoitta olevansa kiinnostunut käyttämään yksistään kannettavaa tietokonetta oman kotiluokan koneena, joka olisi tarvittaessa otettavissa mukaan opettajan kotiin.

Tietokoneiden sijoitukset

W7-pöytäkoneet(6kpl) luokat 21(Mervi),33(Maija),33A(Anne),37(Kaija),43(Päivi),32(Eija/Kari)

W7-läppärit(4kpl) luokat 25(Seppo),10(Markku) ja opettajien työhuoneeseen lainakäyttöön 2 kpl tuntiopettajille

Hankittavat W7-läppärit (14 kpl) mahdollisesti telakka-asemalla: 11 (Pekka), 25 (Mirja), 22 (Annika), 44 (Mika), 20 (Heljä), 36 (Helena), 34 (Sari), 35 (Heli), 38 (Anita), 37 (Kaija), 40 (Teijo), 32 (Eija/Kari), 31(Anna-Maija), 30 (Jaana)

Luokissa, joissa säilyy nykyinen XP-pöytäkone: 27, 26, 41 (Terveystieto)

Mahdollisia laitevalinnasta johtuen aiheutuu opettajille, jotka joutuvat vaihtamaan luokaa päivän aikana. Tällaisia opettajia on lukuvuonna 2011-12 yhteensä viidellä opettajalla. Ongelma ratkeaa sijoittamalla suurimpiin kielten luokkiin edelleen 3 pöytäkonetta, jolloin opettajan omaa konetta ei välttämättä tarvitse siirtää lainkaan. Toinen opettaja voi käyttää oppitunnin aikana toisen opettajan läppäriä, kun koneelle joutuu joka tapauksessa aina kirjautumaan. Koneita on tarvitatessa lainattavissa aina opettajien työhuoneesta.

Opettajien työhuoneeseen voidaan sijoittaa telakka-asemalla varustetut läppärit (3 kpl) .

Opinto-ohjaajien laitekannan uusiminen päätettiin jättää koulun kustannukseksi, koska hankkeen tavoitteena on tukea ensisijaisesti opetukseen liittyvää käyttöä.

Marko ja Seppo alkavat selvittämään sopivaa vaihtoehtoa läppäriksi (14 kpl)

2. Luokista poistuvien koneiden sijoittaminen

Ehdotuksia luokista poistuvien koneiden sijoittamiseksi saatiin opettajilta. Yhteensä luokista poistuu uudelleen sijoitettavaksi yhteensä 14 Windows xp-pöytäkonetta.

Markon ideana oli sijoittaa koneet luokaan, jossa on jo valmiiksi asennettu SmartBoard-taulu ja muut lisälaitteet. Luokka tulisi varauskäyttöön atk-luokkien tapaan.

Tähän palataan seuraavalla kerralla ja keräämme vielä ideoita poistuville koneille.

3.  Koulutukset

Marko laatii kyselyyn Wilmaan opettajien halukkuudesta osallistua iPad-koulutuksiin 5. jaksossa. Ajankohdat sovitetaan osallistuvien mukaan viikottain vaihtuvalla ohjelmalla. Ajankohdiksi ehdotetaan palkkia 1-7 ja maanantaita klo 14-15:15.

Kuva: iPad-salkku

Koulutuksen kustannukset katetaan Osuva-hankkeesta ja koulutuksen aiheet tukevat samanaikaisesti toteutettavia iPad-koulutuksia.

Linkki koulutukseen ilmoittautumiseen

4. Hämeenlinnan ITK:hon lähtijät

Hämeenlinnaan lähtevät huhtikuussa Marko, Pekka, Heli, Anita, Teijo ja Jaana

5.Demot: Telakka-asema ja toimisto-ohjelmat: Office2010 vs. Office 365

Lopuksi tutustuttiin vielä opettajainhuoneen telakka-asemalla varustettuun läppäriin, Microsoftin Office365-palveluun ja QR-koodeihin Markon työhuoneessa.

Kuva: Telakka-asema opettajainhuoneessa

Toimisto-ohjelmaksi pitäisi asentaa kaikille koneille MicrosoftOffice 2010, jotta esimerkiksi kustantajien tarjoamia PowerPoint-dioja voi käyttää tehokkaasti hyväkseen.

Microsoftin Office365-palvelu on oppilaitokselle täysin ilmainen palvelu, mutta käyttöönotto vaatii työaikaresursseja, joita ei ole tällä hetkellä käytettävissä. Kokeilussa paljastui myös, että tiedostojen lataaminen Skydrive-pilvipalveluun ei onnistunut ilmeisesti palomuuri tai välityspalvelin-asetusten johdosta.

Kokemuksia Facebook-ryhmistä ja Dropboxista opetuksessa

Facebookista

At2-ryhmän ensimmäinen oppitunti aloitettiin työskentelytavan valitsemisella ja olin etukäteen perustanut kurssille suljetun ryhmän ”at2 tylli”. Tietokoneet käynistettiin ja ennen  kuin huomasinkaan moni opiskelija oli jo tarkistamassa Facebook-tiliänsä. Aikaa ryhmän nimen ilmoittamisesta siihen, että opiskelijat olivat kaikki samassa ryhmässä kuluin noin 2 minuuttia, kun oli klikkaillut kaikki ryhmään tulleet pyynnöt hyväksytyiksi.

Seuraavilla oppitunneilla jaoin tehtäviä Facebook-viestinä ja useissa tehtävissä linkki johdatti johonkin toiseen paikkaan, jonne tehtävä varsinaisesti tehtiin. Esillä olivat mm. tuntisuunnitelma (GoogleDocs), etherPad, kyselyitä, kirjoitusnopeuden mittaus, QR-koodit jne. Osassa tehtävissä pyysin palauttamaan vastaukset Facebookin kommentilla, jolloin sain välittömästi palautteen tehtävästä.

Dropbox

Kurssin noin puolivälissä oli aika siirtyä harjoittelemaan excel-taulukkkolaskentaohjelmaa. Tehtävät pdf-kirjan muodossa olivat verkkoverkkoasemalla, mutta sovimme, että ne palautetaan Dropboxin-kautta aina oppitunnin lopuksi. Olimme tehneet edellisellä oppitunnilla dropbox-tilin  ja nyt jokainen opiskelija jakoi omasta dropbox-tilistään kansion ”at2 etunimi sukunimi'” opettajan dropbox-tilin kanssa.

Opettajana voi siis seurata ja antaa jopa palautetta opiskelijoiden töistä. Tämä dropboxin käyttö on todella yksinkertaista ja helppoa. Ei voi olla enää yksinkertaisempaa ja helpompaa tapaa jakaa tiedostoja.

Dropbox-tili on käytössä myös fy3-ryhmissä opiskelijoiden kanssa, jossa olemme käyttäneet iPadeja. Olemme jakanut tehtävät dropboxin, QR-koodien ja yksinkertaisesti valokuvan kautta. Ideana on siis ottaa tehtävät auki iPadeillä ja tehdä esimerkiksi johonkin appsiin tai tiedonhakuun liittyvä tehtävä. Tähän mennessä olemme käyttäneet vasta Explain Everything-ohjelmaa, johon opiskelijat ovat tallentaneet työnsä oman vihkonsa tapaan. Lisäksi työ on tallennettu myös opiskelijan omaan dropboxiin, koska laitteet ovat yhteiskäytössä. Opiskelijoita pitää aina muistuttaa dropbox-linkityksen katkaisemisesta oppitunnin päättyessä.

Koulutus iPad-salkusta ja pilvipalveluista

Materiaalit

GoogleDocs: Opettajien koulutus pilvi-palveluista ja iPad-salkusta

Notebook: Opettajien koulutus pilvi-palveluista ja iPad-salkusta

Ohjeita iPadeihin liittyen:  lainaaminen, tietoa Appseista jne.

Ensimmäisiä kokemuksia iPad-opetuksesta

Olen pitänyt nyt muutaman oppitunnin iPad-avusteisesti ja kuvaan seuraavassa tuntien kulkua.

Etuläteisvalmisteluna olin pyytänyt opiskelijoita luomaan itselleen Dropbox-tunnuksen ja pyysin heitä lisäämään dropbox-tunnuksen (sähköpostin) Wilmaan ensisijaiseksi sähköpostiosoitteeksi. Loin Wilmaan myös uuden tulostepohjan, josta saa helposti koko ryhmän sähköpostit. Lähetin omasta dropboksista pyynnön kaikiin sähköposteihin, tulla käyttämään muutamaa kansiota, johon kerroin siirtäväni kurssiin liittyvää materiaalia. Kaikki osasivat tehdä dropbox-tunnuksen.

Fysiikka 3 aallot kurssilla aiheena olivat interferenssi eli aaltojen yhteisvaikutus ja aaltoilmiöitä. Olen tehnyt jo aikaa sitten kurssin kaikki materiaalit sähköisesti notebook-ohjelmalla, mutta tämä ei ole edellytys ollenkaan sille, ettenkö voisi toimia iPadeillä. Ensimmäisellä oppitunnilla käytimme jonkin aikaa iPadeihin tutustumiseen ja ohjelmiin RippleTank- ja String-ohjelmiin, jotka havainnollistavat hyvin juuri interferenssiä ja aaltoilmiöitä. Seuraavalla tunnilla (noin 40 min) tavoittenani oli tutustuttaa opiskelijat tarkemmin Explain Everything(EE.)-nimiseen ohjelmaan, johon voidaan tuoda näytönkaappauskuvina näkymät edellä maininituista. Tehtävät iPadeille opiskelijat saivat kuvaamalla iPadin kameralla dataprojektorin näytön ja tehtävänä oli siirtää ohjeen mukaisista tilanteista näytönkaappauskuvia Rippletank ja String-ohjelmista Explain Everything-ohjelmaan. Explain Everything-ohjelmaan tuli liittää myös tilannetta kuvaava teksti. Yhteensä dioja EE.-ohjelmaan tuli opiskelijoilla 3-4 kpl. Lopuksi diat tallennettiin pdf-tiedostona opiskelijan omaan Dropbox-kansioon ja tarkoitus on vielä jatkaa työtä seuraavalla tunnilla. Opiskelijoita piti muistuttaa dropbox-tilin poiskytkemisestä (unlink) oppitunnin lopussa.

Molemmilla oppitunnilla olen antanut opiskelijoille normaalin annoksen kotitehtäviä, jotka tehdään perinteisin menetelmin vihkoon.

Esimerkki opiskelijan tuotoksesta (PDF) Explain Everything ohjelmalla toteutettuna.

Muistio 1/2012

Aika: 2.2.2012 klo 13:30-15:10

Paikka: Opettajien huone

Läsnä: Marko Kaarlela, Seppo Gullsten, Annika Kuusisto, Teijo Kärkkäinen, Markku Välimaa, Jaana Stoor

1. Suhtautuminen opiskelijoiden omiin laitteisiin: Puhelin, tietotone, täppäri

Suhtautuminen opiskelijoiden omiin laitteisiin täytyy olla selvä sekä opiskelijoille että myös opettajille. Asia ajankohtaistuu langattoman verkon valmistuttua.

Opetustilanteessa opiskelija ei saa käyttää omaa laitettaan (matkapuhelin, läppäri, täppäri) viestintään (Facebook tai muu sosiaalinen media), tiedonhakuun, muistiinpanojen tekemiseen tai musiikin kuunteluun.

Omia laitteita kuitenkin saa käyttää oppitunnilla opiskelijan omasta pyynnöstä esimerkiksi tiedonhakuun ja tuntimuistiinpanojen tekemiseen. Mikäli omien laitteiden käyttöön ei pyydetä lupaa ja asiasta ei ole erikseen sovittu tunti- tai kurssikohtaisesti, laitteiden käyttö oppituntien aikana on lähtökohtaisesti aina kielletty. Viestittäminen oppituntien aikana sosiaalisen median välinein ei ole sallittua luokan ulkopuolelle, koska oppitunnilla viestittäminen tapahtuu perinteisin menetelmin luokassa olevien opiskelijoiden kesken.

2. Langattoman verkon rakentamisen tilanne

Langattoman verkon kustannusarvio on tarkentunut. Kilpailuttamisen ja laitevalintojen osalta päätös tapahtuu Kaupungin talolla.

Sähkömies aloittaa työt piakkoin ATK-rasioiden käytäviiin paikkoihin, joihin tukiasemat tulevat.

Langaton verkko on määrä ottaa käyttöön toukokuun loppuun mennessä.

3. iPadien salkun käyttöotto 4. jaksolla

iPadit käyttöönotetaan 4. jakson aikana. Laitteet ovat salkussa, johon mahtuu yhteensä 16 iPadia ja Marko vastaa niiden asennuksista ja synkronoinnista. Synkronointi tehdään kerralla kaikkin laitteisiin eli, jos joku opettaja pyytää jonkin ohjelman asennusta iPadeille, ohjelma asentuu kerralla kaikille laitteille.

Ohjeet ja säännöt: iPadeille merkittiin tiedoksi ja luettavaksi. Sääntöjä tarkennetaan myöhemmin, kun käytöstä saadaan lisää kokemuksia opiskelijoiden kanssa.

Henkilökuntaan kuuluva voi ottaa iPadin lainaan virka-ajan ulkopuolella ja palauttaa laitteen ladattuna takaisin salkkuun virka-ajaksi. Laitteet varataan ATK-luokkien varauskalenterista.

4. Loput laitehankinnat ja rahojen käyttö

Laitehankintoihin on käytettävissä vielä noin 10000€ langattoman verkon rakentamisen jälkeen. Tutustuttiin Markon laatimaan laitahankintavaihtoon opettajien 1:1-mallista, jossa jokaiselle opettajalle tulee oma henkilökohtainen läppäri ja tulee olemaan samalla opettajan oman luokan tietokone. Päätettiin pitää opettajien 1:1-mallia ensisijaisena tavoitteena. Yhteensä uusia läppäreitä tarvitaan noin 12 kpl, kun huomioidaan nykyiset laitteet, virassa olevat opettajat, sekä se, että jokaiseen aineryhmään jää yksi pöytämallinen kone esimerkiksi tuntiopettajia ja sijaisia ajatellen.

Marko selvittää vakituisessa virkasuhteessa olevalta opettajalta halukkuuden siirtyä käyttämään läppäriä. Opettajalla on mahdollisuus jatkaa myös pöytämallisen koneen käyttöä.

Luokista poistuvat koneet siirtyvät opiskelijakäyttöön ja niiden sijoitus tulee uudelleen mietittäväksi. Marko ehdotti uudeksi luokkaa 26, Teijo luokan 41 takaosaa. Tärkeää uudelleen sijoittelussa on huomioida, että koneet jäävät virka-ajan ulkopuolella lukkojen taakse. Lisää ehdotuksia otetaan vastaan ja asiaan palataan seuraavalla kerralla.

Hämeenlinnan ITK-päiville 19.-20.4. osallituminen – Ohjelma

Hämeenlinnan ITK-päiville on mahdollista Sätky-ryhmästä muutamien osallistua. Ilmoittautumiset Markollle ensi viikon loppuun mennessä..

Tutustuminen luokkaan 23

Luokka 23 on varustettu ottaen huomioon opettajien oman siirreltävän läppärin, joka voi olla Windows tai Mac-käyttöjärjestelmällä varustettu. Luokan varustukseen kuuluvat

 • Windows7 läppäri tai Mac Pro Book
 • 7-paikkainen usb-jakaja omalla virtalähteellä, johon on kytketty dokumenttikamera, SmartBoard ja sen kaiuttimet, erillinen hiiri, Laser-osoitin ja fysiikan mittalaite
 • RGB-jakaja – kuvanjakaja dataprojektorille: Tietokone, dokumenttikamera, lisälaite (iPad)

Tietokoneeseen tulee kiinni 1 usb-kaapeli jakajasta, verkkokaapeli, RGB-kaapeli. Tietokoneen käynnistämiseen ja kolmen kaapelin kytkemiseen menee todella lyhyt aika.